Empty

Total: 0,00 zł

Pierwsza wizyta

JAK PRZEBIEGA PIERWSZA WIZYTA U DIETETYKA?

Podstawowym elementem pierwszej wizyty u dietetyka jest analiza składu ciała, której dokonuje się urządzeniem wykorzystującym zjawisko bioimpedancji elektrycznej. Metoda ta polega na pomiarze przepływu prądu w fazie wodnej i tłuszczowej organizmu i pozwala określić zawartość tkanki tłuszczowej oraz beztłuszczowej masy ciała.

Pomiar składu ciała z wykorzystaniem zjawiska bioimpedancji jest całkowicie bezpieczny i powszechnie stosowany przez lekarzy i dietetyków na całym świecie. W NutriVital Clinic stosuje się analizator składu ciała Tanita.

Regularne badanie pełnej kompozycji organizmu pozwala na precyzyjne określenie składu ciała z dokładnością do 0,1%. Umożliwia również kontrolę zmian zachodzących w proporcjach pomiędzy poszczególnymi tkankami na skutek treningu lub stosowanej diety. Pomiar składu ciała za pomocą bioelektrycznej impedancji to metoda prosta, nieinwazyjna i łatwa do przeprowadzenia.

Na pierwszej wizycie zostaną także pobrane pomiary antropometryczne (obwód talii i bioder), jak również zostaje zmierzone ciśnienie tętnicze.

Uzyskane informacje pozwalają ustalić prognozowany czas i przebieg terapii, jak również realną docelową masę ciała.

Po badaniu zostaje przeprowadzony wywiad, w którym dietetyk poprosi o informacje dotyczące:

  • Ogólnego stanu zdrowia,
  • Przebytych chorób,
  • Aktualnych wyników badań,
  • Stosowanych leków lub suplementów diety itp.
  • Preferencji i nawyków żywieniowych,
  • Trybu życia oraz stopnia i rodzaju aktywności fizycznej,

Po przeprowadzonej analizie składu ciała oraz wywiadzie, dietetyk omawia wstępnie z Pacjentem czynniki mogące istotnie wpływać na problemy z uzyskaniem i/lub zachowaniem prawidłowej masy ciała. Wspólnie z Pacjentem zostają omówione błędy żywieniowe oraz sposoby ich eliminacji tak, by nie zniechęcały Pacjenta do terapii.

Na podstawie uzyskanych podczas pierwszej wizyty informacji, dietetyk przygotowuje indywidualny program żywieniowy, będący kluczowym elementem terapii.