Empty

Total: 0,00 zł

Przebieg kuracji

PRZEBIEG KURACJI.

Krok 1Pierwsza wizyta u dietetyka.

Krok 2. Kuracja pod okiem dietetyka i wizyty kontrolne.

Podczas trwania kuracji zalecane są wizyty kontrolne w częstotliwości raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie.

Wizyty kontrolne mają na celu:
  • Wykonywanie kontrolnych pomiarów: masy, składu ciała oraz pomiarów antropometrycznych,
  • Ocenę prawidłowości przestrzegania zaleceń,
  • Ewenualnej zmiany zaleceń żywieniowych lub wymiany jadłospisu,
  • Podtrzymanie motywacji.

Krok 3. Stabilizacja.

Etap stabilizacji ma na celu utrwalenie uzyskanych rezultatów. Zapobiega efektowi jo-jo i pozwala na płynne przejście z diety redukcyjnej do jadłospisu o wartości energetycznej zgodnej z zapotrzebowaniem energetycznym. Stabilizacja rezultatów polega na stopniowym zwiększaniu racji pokarmowych i wartości energetycznej diety.

Na tym etapie wizyty kontrolne zalecane są raz w miesiącu lub raz na dwa miesiące.